Bizi Takip edin:

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu (TBP)

Ülkemizde biyoteknolojik ilaç alanının gelişimine daha etkin katkı sağlamak hedefiyle, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) koordinasyonunda üyeleriyle sınırlı olmaksızın biyoteknoloji alanında faaliyeti bulunan firmaların katılımıyla, 2016 yılı sonunda “Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu” oluşturulmuştur.

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu’nun temel faaliyetleri şunlardır;

 • •    Biyoteknolojik ilaç alanında oluşturulacak mevzuatın ülkemiz ihtiyaçlarına uygun şekilde kurgulanmasına katkı sağlamak,
  •    Etkin bir teşvik sistemi oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak,
  •    Kamu-üniversite-endüstri işbirliğini geliştirmek,
  •    Üyeler arasında işbirliğinin artmasını sağlamak,
  •    Sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak,
  •    Ulusal ve uluslararası STK’larla işbirligi yapmak,
  •    Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu İlkeleri


 • Hastalara önemli bir tedavi seçeneği sunan biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesini, üretilmesini ve önceliklendirilmesini destekliyoruz.
 • Biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de ruhsatlandırılması sırasında, ülkemizin ihtiyaçlarına ve koşullarına cevap verecek nitelikte ülkemize özgü bilimsel temelli bir mevzuatın oluşturulmasını destekliyoruz.
 • Biyobenzer ürünlerin referans ürüne karşı; ikame, değiştirme ve ekstrapolasyon uygulamalarını destekliyoruz.
 • Biyobenzer ürünlerin sağlık profesyonelleri tarafından tercih edilmesi için yapılacak çalışmaları destekliyoruz.