Bizi Takip edin:

İlaç Pazarı

Dünya ilaç endüstrisinin bugününe ve geleceğine biyoteknolojik ilaçlar yön vermektedir. Dünya ilaç endüstrisinde biyolojik/biyoteknolojik ilaçların pazar payı yüzde 30’ları aşmış durumdadır ve biyoteknolojik ürünlerin ilaç pazarındaki payı günden güne artmaktadır. Ülkemizde de yaşanan bu değişim sonucunda 2022 Türkiye ilaç pazarı içerisinde ise biyoteknolojik ilaçlar 20,1 milyar TL ile yaklaşık %18,3’lük bir paya ulaşmıştır.

2022 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de ruhsatlı 129 marka altında 244 formda referans biyoteknolojik ve 35 marka altında 110 formda biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Biyoteknolojik ilaç pazarı toplamda 164 marka altında 354 form ilaçtan oluşmaktadır. Biyobenzer 8 markanın tüm formlarından oluşan 32 adet ilacın üretimi ülkemizde yapılmaktadır.

 

Türkiye’de absiksimab, adalimumab, bevacizumab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, epoetin zeta, etanercept, filgrastim, infliksimab, insülin glargine, rituksimab, somatropin, trastuzumab içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab, insülin glargine ve trastuzumab etkin maddelerini içermektedir. Biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde hızla artması beklenmektedir.

2015 yılında biyobenzer ilaçların biyoteknolojik ilaçlar içerisindeki payı değerde %3,1 iken 2022 yılında payını 4 kattan fazla artırarak %12,9’a yükselmiştir.

Kutu bazında ise 2015 yılında %9,6 seviyesinde olan biyobenzer ilaçların payı, 2022 yılında %33,5 seviyesine çıkmıştır.

Biyoteknolojik ilaçlar Türkiye ilaç pazarındaki payını her yıl artırmaya devam etmektedir. 2015 yılında ithal ürünlerin içindeki payı değerde %29,6, kutuda %5,3 seviyesindeyken 2022 yılında değerde %37 kutuda %9,5 seviyesine ulaşmıştır.