Bizi Takip edin:

İlaç Pazarı

Dünya ilaç endüstrisinin bugününe ve geleceğine biyoteknolojik ilaçlar yön vermektedir. Dünya ilaç endüstrisinde biyolojik/biyoteknolojik ilaçların pazar payı yüzde 30’ları aşmış durumdadır ve biyoteknolojik ürünlerin ilaç pazarındaki payı günden güne artmaktadır. Ülkemizde de yaşanan bu değişim sonucunda 2021 Türkiye ilaç pazarı içerisinde ise biyoteknolojik ilaçlar 11,6 milyar TL ile yaklaşık %18,7’lik bir paya ulaşmıştır.

2021 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de ruhsatlı 124 marka altında 259 formda referans biyoteknolojik ve 31 marka altında 104 formda biyobenzer ilaç bulunmaktadır. Biyoteknolojik ilaç pazarı toplamda 155 marka altında 363 form ilaçtan oluşmaktadır. Biyobenzer 8 markanın tüm formlarından oluşan 31 adet ilacın üretimi ülkemizde yapılmaktadır.

Türkiye’de absiksimab, adalimumab, bevacizumab, enoksaparin sodyum, epoetin alfa, epoetin zeta, etanercept, filgrastim, infliksimab, insülin glargine, rituksimab, somatropin, trastuzumab içeren biyobenzer ürünler ruhsatlandırılmış olup, bunlardan Türkiye’de üretimi olanlar; enoksaparin sodyum, epoetin alfa, filgrastim, infliksimab, insülin glargine ve trastuzumab etkin maddelerini içermektedir. Biyobenzer ürünlerin sayısının ilerleyen dönemlerde hızla artması beklenmektedir.

2015 yılında biyobenzer ilaçların biyoteknolojik ilaçlar içerisindeki payı değerde %3,1 iken 2021 yılında payını 4 kattan fazla artırarak %13,7’ye yükselmiştir.

Kutu bazında ise 2015 yılında %9,6 seviyesinde olan biyobenzer ilaçların payı, 2020 yılında %35,5 seviyesine çıkmıştır.

Biyoteknolojik ilaçlar Türkiye ilaç pazarındaki payını her yıl artırmaya devam etmektedir. 2015 yılında ithal ürünlerin içindeki payı değerde %29,6, kutuda %5,3 seviyesindeyken 2021 yılında değerde %35,7 kutuda %9,7 seviyesine ulaşmıştır.