Bizi Takip edin:

Konvansiyonel İlaçlarla Biyolojik İlaçların Karşılaştırması

Konvansiyonel İlaçlar Biyolojik İlaçlar
Kimyasal sentezle üretilirler Biyoteknolojik olarak üretilirler
Düşük molekül ağırlığı Yüksek molekül ağırlığı
Fizikokimyasal özellikleri tamamen karakterize edilebilir Kompleks fizikokimyasal özellik
Stabil Isı ve çalkalamaya hassas (agregasyon)
Saflık standartları mevcut Değişken spesifikasyonlar
Farklı uygulama yollarına yönelik dozaj şekilleri hazırlanabilir Genellikle paranteral yol ile uygulanır
Kan damarları yolu ile hızla sistematik dolaşıma geçer Lenfatik sistem aracılığı ile sistemik dolaşıma ulaşıp, proteolize uğrayabilir
Organ ve dokulara dağılır Plazma ve hücreler arası sıvı ile sınırlı dağılım
Genellikle toksisitesi spesifiktir Reseptör aracılı toksisite
Genellikle antijenik özellikte değildir Genellikle antijenik özellikte
Analitik yöntemlerle tamamen karakterizasyon Karakterizasyonu zor
Saflaştırılması kolay Saflaştırma prosesi uzun ve karmaşık
Kontaminasyondan korunması kolay Kontaminasyon olasılığı çok yüksek