Bizi Takip edin:

Turgut İlaçları A.Ş.

Turgut İlaçları A.Ş.

Firma hakkında kısa bilgi

Turgut İlaçları’nın temel amacı, Türkiye’de kurduğu uluslararası standartlardaki Ar-Ge’ye dayalı biyoteknoloji altyapısı ile Türkiye ve dünya pazarına yönelik yüksek kaliteli biyoteknoloji ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamaktır.

Turgut İlaçları, 2014 yılı başında aldığı stratejik karar ile Turgut Biyoteknoloji Grubu’nu kurmuş, önceliklerini ve temel amacını yeniden belirlemiş, çalışmalarını ve yatırımlarını biyoteknoloji alanında yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede ilk etapta yerli ve uluslararası uzman kuruluşlarla iş birlikleri oluşturarak dünya standartlarında biyobenzer ilaç geliştirilmesi ve üretilmesi için gerekli temel ihtiyaçlarını belirlemiştir. Ardından ülkemizin mevcut koşullarında sürdürülebilir bir biyoteknoloji altyapısının en hızlı şekilde kurulması ve yüksek kaliteli monoklonal antikor yapısında biyobenzer ürünlerin geliştirilip pazara sunulmasını sağlayacak çözümleri içeren, somut verilere dayanan bir stratejik plan hazırlamış ve hayata geçirmiştir. Bu planın hayata geçirilmesi için Turgut İlaçları’nın yaptığı yatırım Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu stratejik plan Türkiye’de dünya standardında bir biyoteknoloji platformu kurulumunu ve bahsi geçen ilgili temel faaliyet alanlarını kapsamaktadır:

1. Ar-Ge’ye Dayalı Ürün Geliştirme

Turgut İlaçları 2015 yılında, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kampüsü’nde yönetimi ve mülkiyeti tamamen Turgut İlaçları’na ait olan Turgut İlaç Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi’ni kurmuş ve faaliyete geçirmiştir. Bu merkezde dünya standartlarında Ar-Ge’ye dayalı biyoteknoloji ürünleri geliştirilmesi amacıyla bir biyoteknoloji platformu kurulmuştur. 2020 yılı başından itibaren de AR-GE ve üretim faaliyetlerini Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi’ne taşımıştır. 

Turgut İlaç Biyoteknoloji Merkezi en son teknolojiye sahip altyapısı ve yetişmiş insan gücü ile antikor üretimi ve EMA ve FDA kurallarına göre gerekli olan referans ürün ile karşılaştırmalı tüm protein analizlerini yapacak yetkinliklerle donatılmış rekombinant monoklonal antikor teknolojisi alanında kurulan Türkiye’nin ilk biyoteknoloji Ar-Ge merkezi haline gelmiştir.

2. GMP Biyoteknoloji Üretim Tesisi

EMA, T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer uluslararası otoritelerin belirlediği kriterlere uygun olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB’da) GMP biyoteknoloji üretim tesisi tasarlanmış ve 2020 yılı başında tüm gerekli teknik donanımı ve üretim hatlarının kurulumu ile Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi aktif hale gelmiştir. 

2021 yılının ilk çeyreğinde GMP Üretim Yeri İzin Belgesi, GMP Biyobenzer mAb Üretim Sertifikası, GMP Aşı Sertifikası ve TSE Covid-19 Güvenli Üretim Merkezi Sertifikasını almış olan Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi’nde hücre hattından bitmiş ürüne tüm biyobenzer üretim süreçlerini kapsamak üzere proses geliştirme, üretim, analiz ve dolum hatlarının yüksek teknolojili altyapısı kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Üretim, Steril Dolum ve Analiz Servisleri

Turgut İlaçları, sahip olduğu dünya standartlarındaki ekipman ve iş gücü kalitesiyle ortaklarına da sözleşmeli üretim, dolum ve analiz hizmetleri sunmaktadır. Turgut İlaçları, tamamı tek kullanımlık sistemlerle oluşturulmuş üretim hattının yanı sıra steril şırınga ve flakon dolum hattıyla Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi’nde partnerlerine CMO hizmeti verme kapasitesine sahiptir. Bunların yanında Turgut İlaçları, EMA ve FDA gereklilikleriyle örtüşen karşılaştırmalı protein analiz teknolojileri ve yöntemleriyle yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi, etiketsiz biyomoleküler etkileşim, in-vitro hücre bazlı analizler ve ortogonal saflık/safsızlık analizi gibi çok çeşitli analiz servislerini sağlamaktadır.

4. Yerli ve Uluslararası İş Birlikleri

Turgut İlaçları, dünya standartlarında yüksek kaliteli biyoteknoloji ürünleri geliştirmek ve üretmek amacıyla yerli ve uluslararası uzman kuruluşlarla eğitim, teknoloji ve danışmanlık alanlarında iş birlikleri oluşturmuştur.

Biyoteknolojik faaliyetlerinin yanı sıra Turgut İlaçları, ithal ettiği yüksek katma değerli küçük moleküller ile de odaklandığı temel tedavi pazarlarında dünya standartlarında yerli ve milli biyobenzer ve jenerik ürünleri üretmeyi, pazarlamayı ve ihracatını yapmayı hedeflemektedir.

Adres
Turgut Gebze Biyofarmasötik Üretim Tesisi Gebze OSB Mah., 3500. Cd., No: 3507/1 Gebze 41400, Kocaeli
Firma Telefon
Firma e-mail
Website